iPhone 4

Sinds enkele maanden behoor ik tot de iPhone-club. U weet wel, die groep mensen met veel te dure telefoons die geen kans laten schieten om het toestel boven te halen en het met veel sierlijkheid tonen aan iedereen die zich binnen een straal van 50 meter van het individu in kwestie bevindt. Ik begrijp die […]