Benamingen

Ik krijg het als dingen niet duidelijk benaamd zijn. Een voorbeeld: In SQL Server Integration Services, wat een programma is om data over te pompen van de ene database naar de andere en daarbij eventuele transformaties uit te voeren op die data, kan je als Destination het object “SQL Server Destination” kiezen. Naam spreekt toch […]

11 maanden geleden

Hoe bereken je een datum die 11 maanden terug ligt in SQL? Vraagje van een collega. Ik zet het hier meer als referentie voor mezelf, het is goed om dit te onthouden, maar misschien zijn er nog een paar onder jullie die het ook kunnen gebruiken: SELECT DATEADD(mm, -11, getdate()) as datum Easy! DATEADD voegt […]