14 replies on “Kun je geloven dat…”

  1. Neen, echt? Dat kan ik moeilijk geloven. Voor zover ik weet, gebruikt gij FireFox al van voor ik van zijn bestaan afwist. Strange…

    Zouden er zo ook dingen zijn die ik nog nooit ontdekt heb, vraag ik mij dan af?

  2. Mijn favoriete feature is ‘Search for text when I start typing’ uit de preferences > advanced > general tab. Waarom dat dat default uit staat is me niet duidelijk (maar ik twijfel er geen seconde aan dat dat zijn reden heeft).

  3. Neen, echt? Dat kan ik moeilijk geloven. Voor zover ik weet, gebruikt gij FireFox al van voor ik van zijn bestaan afwist. Strange…

    Zouden er zo ook dingen zijn die ik nog nooit ontdekt heb, vraag ik mij dan af?

  4. Mijn favoriete feature is 'Search for text when I start typing' uit de preferences > advanced > general tab. Waarom dat dat default uit staat is me niet duidelijk (maar ik twijfel er geen seconde aan dat dat zijn reden heeft).

Comments are closed.