Categories
Lifelog

Overheard

Persoon 1: “Waar is die beamer?”
Persoon 2: “Wa?”
Persoon 1: “Waar die beamer is.”
Persoon 2: “Ah, ja, die heeft P. al mee.”
Persoon 3: “Zeg, ge weet waarvan ge doof wordt he.”
Persoon 2: “Ik eet nochtans veel wortels hoor.”